Cruciale beroepen in vitale processen - Coronatesten

Cruciale beroepen in vitale processen

Coronatesten: SARS-CoV-2 specifieke anti-lichaamresponsen bij COVID-19 patiënten.

Lijst van de cruciale beroepen

 • Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens
 • Openbaar vervoer
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, et cetera
 • Vervoer van afval en vuilnis
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten zoals politie, defensie, meldkamerprocessen, brandweerzorg, ambulancezorg, GHOR en crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken
 • Boeren en mensen werkzaam in de uitvaartbranche

Vitale processen

Daarnaast heeft de overheid een lijst van processen uitgebracht die zijn aangemerkt als vitaal. In totaal zijn zo’n 100 bedrijven in ons land betrokken bij het uitvoeren van deze processen. Echter, alleen mensen die een ‘onmisbare functie’ vervullen ten behoeve van een van onderstaande vitale processen kunnen een beroep doen op de opvang: • Elektriciteit: landelijk en regionale transport en distributie van elektriciteit
 • Gasproductie: landelijk en regionale transport en distributie van gas
 • Betalingsverkeer: toonbankbetalingsverkeer, massaal giraal en interbancair betalingsverkeer
 • Internet: Internet- en datadiensten, internettoegang en dataverkeer
 • Telecom: telecom, spraakdienst en SMS
 • Veiligheid: Inzet politie en defensie
 • Olievoorziening
 • Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
 • Water: drinkwater en drinkwatervoorziening
 • Keren en beheren waterkwantiteit
 • Vlucht- en vliegtuigafhandeling
 • Scheepvaartafwikkeling
 • Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
 • Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
 • Hoogwaardig
 • Effectenverkeer
 • Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
 • Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
 • Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)
 • Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers
 • Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
 • Vervoer van personen en goederen over (hoofd)spoorweginfrastructuur
 • Vervoer over (hoofd)wegennet
Vince
Door

Vince

op 15 Jan 2021

Ik vind het bijzonder om te zien hoe goed het in deze tijd zichtbaar wordt wat vitale beroepen zijn. Met name de zorg en uitvaarbranche krijgen de aandacht die ze verdienen. Hopelijk realiseren steeds meer mensen dat we niet zonder deze professionals kunnen en dat dit onze echte helden zijn.

Kitty Vroomen
Door

Kitty Vroomen

op 11 May 2020

Kom ik als tandarts in aanmerking? Ik ben 62 jaar

stela
Door

stela

op 04 May 2020

Beveiliging die zit ook niet op de lijst.

Petra
Door

Petra

op 04 May 2020

Hoe zit het met taxivervoer? Ik rijd met kwetsbare ouderen en patiënten. Ik neem aan dat dat ook een cruciaal beroep is.

Joshua
Door

Joshua

op 26 Apr 2020

Vreemd dat laboratoria er niet tussen staan. Ik werk in een ziekenhuis waarvan 25% (1/4) van mijn collega's besmet zijn geraakt (alleen het lab, dus de rest van het ZH even buiten beschouwing gelaten). Tevens ontvangen en werken wij met monsters van COVID-19-patiënten. Vanuit welk perspectief gezien, is dit geen cruciaal of vitaal beroep?Belachelijke mensen die deze lijst samenstellen!

Ellen van Gijsel
Door

Ellen van Gijsel

op 28 Apr 2020

Ja zat is inderdaad erg vreemd, maar ik denk dat jullie onder de groep zorgpersoneel toch wel gewoon in aanmerking komen?

Chris van Laar
Door

Chris van Laar

op 19 Apr 2020

Vreemd dat installatiebedrijven niet genoemd wordt als vitaal beroep. Ik ben in 3 ziekenhuizen al weken bezig et collega's om nood voorzieningen in bedrijf te steken op ICU afdelingenven verkoever ombouw tot ICU bedden. Buiten de installaties in een nood hospitaal waar bedden en een CT SCAN in staat (tent) in bedrijf gesteld. Dit alles door collega's aangelegd.

Reactie plaatsen