Worden uitslagen van Covid 19-test doorgestuurd naar RIVM?

Worden uitslagen van Covid 19-test (geanonimiseerd?) doorgestuurd naar RIVM?

Vraag van Bart: Ik overweeg de covid-19 IGG-antistoffen test te laten doen.
Normaal zijn medische gegevens streng vertrouwelijk en gelden er ook voor persoonsgegevens beschermende wetten.
Aangezien ik de test zelf betaal lijkt het mij dat ik in principe zelf de rechten heb over mijn gegevens.
Dat er vanwege de pandemie andere overwegingen spelen kan ik me voorstellen, maar ik vraag me af hoe jullie mijn privacy kunnen waarborgen.
Daarom onderstaande vragen:
Aan welke instanties sturen jullie mij gegevens door?

Welk gegevens sturen jullie (aan welk van de hierbovengenoemde) instanties door?

Welke gegevens bewaart welke instantie en hoe lang?


Antwoord: Wij geven de informatie aan geen enkele instantie door, zonder dat u toestemming verleend.Wij kunnen ons voorstellen dat het RIVM genonimiseerd de uitslagen opvraagd, daar zullen we dan aan meewerken, als anonieme groepsrapportage.

Als u zich op wilt geven voor bloeddonatie dan kunt u dan doen bij de bloedbank, maar wij zullen nooit zo maar uw gegevens doorgeven.

Op sommige testen zit een meldingsplicht, (dat is voor Covid 19 alleen op de test of u de ziekte nu heeft (pcr test) die doen wij niet), voor de antistoffentest geldt deze meldingsplicht niet.

zie hier het overzicht:

https://www.bloedwaardentest.nl/service/meldingsplichtige-infectieziekten/

Reactie plaatsen