Welke methode wordt gebruikt bij een CDT test?

Welke methode wordt gebruikt bij de CDT test?

Vraag van Tom: Ik heb onlangs bloed laten onderzoeken door uw bedrijf.
Ik heb de resultaten ontvangen en daarover nog met een arts gesproken en de interpretatie daarvan.
Ik heb echter nog 1 vraag waar de arts niet direct een antwoord op had, namelijk: welke methode heeft u gebruikt bij de bepaling van CDT?
De afkappunt van 1.3% (zoals in uw resultaat) kom ik namelijk nergens tegen in de door CBR erkende methode.
Kunt u mij dus aangeven welke methode u heeft gebruikt?


Antwoord:
Wij gebruiken inderdaad een andere methode dan het CBR meestal gebruikt, waardoor wij met andere referentiewaarden werken.
namelijk:
Capillaire elektroforese methode.

Referentiewaarde
Een verhoging van de CDT is te verwachten bij een dagelijkse alcoholconsumptie van meer dan ongeveer 60-80 g gedurende ongeveer twee weken.
De halfwaardetijd na alcohol is ongeveer 14 dagen.
Bij de aangegeven affiniteitswaarde wordt een gevoeligheid van ongeveer 75% bereikt met een specificiteit van 98% voor het toegenomen alcoholgebruik.

p.s. Verhoogde CDT-waarden zijn ook te vinden bij:
CDG-syndroom, primaire biliaire cirrose, transferrine D-varianten, chronische actieve hepatitis, hepatocellulair carcinoom, nu en dan postmenopauzaal, bij oestrogeentherapie en tijdens de zwangerschap.

https://bloedwaardentest.nl/cdt-test-alcoholgebruik/

Reactie plaatsen