Wat is intraveneuze bloedafname / venapunctie?

Wat is intraveneuze bloedafname of venapunctie?

Intraveneuze bloedafname of venapunctie is een professionele handeling.

Intraveneuze bloedafname dient te worden uitgevoerd door een medewerker bloedafname die bevoegd en bekwaam is. Een arts kan, indien hij overtuigd is van de kundigheid, zijn verlengde arm verlenen, zodat de medewerker onder zijn verantwoordelijkheid, zelfstandig deze verrichting mag uitvoeren.

Wat kun je zelf doen?
  • Voor routineonderzoek is het aan te bevelen om nuchter te zijn. In de praktijk kan voor een check-up volstaan worden met een periode
    van minimaal 4 uren na een lichte maaltijd. Het gebruik van snacks en dranken, anders dan water, is niet toegestaan kort voor de bloedafname.
  • De bloedafname moet  niet meteen na een flinke lichamelijke inspanning plaats te vinden.
  • Ook stress moet vóór en tijdens het bloed afnemen worden voorkomen.
  • Zorg dat je het niet koud hebt Door een goede doorbloeding verloopt de bloedafname vlotter en hoeft er minder gestuwd te worden.

Sommige medicijnen kunnen van invloed zijn op de uitkomst van bepalingen: zo geven bijvoorbeeld cortisonen en pretnison een verhoging van de alkalische fosfatase en beïnvloeden de cortisolbepaling.

Voor de bloedafname ga je zitten. Er wordt een stuwband om je arm gedaan om de aderen te zien lopen. Om één of meerdere buisjes bloed af te kunnen nemen prikt de medewerker bloedafname aan de binnenkant van je elleboog een keer in een ader.  Terwijl het bloed begint te stromen gaat de stuwband losser. De aders  worden zichtbaarder als je een vuist maakt. Je mag niet blijven knijpen met de vuist. De stuwband wordt losgemaakt, zodra het bloed in de bloedafname buizen
stroomt. Te lange stuwing kan leiden tot hemolyse. Er kunnen diverse buisjes gevuld worden door een keer te prikken.

Meteen na het ontkoppelen zullen de buisjes rustig gemengd  worden door ze 5 maal om en om te keren.  De professionele medewerker bloedafname zal   bovenmatige stuwing, schuimvorming  en haemolyse voorkomen, want hierdoor kunnen de bloedwaarden van  sommige testen te hoog uit vallen.
De buizen met een antistollingsvloeistof (EDTA paase buis of NaFl grijze buis) moeten zo ver mogelijk gevuld worden omdat de hoeveelheid antistollingsvloeistof hierop is afgestemd. Buisjes met een anti-stollingsmidden zullen  direct na de bloedafname meerdere malen
voorzichting worden geschud om stolsels te voorkomen. Voor bloedbeeldonderzoek  wordt bloed in een  (paars) EDTA-buisje afgenomen en zonder centrifugeren verstuurd. Het EDTA-bloed liefst bij kamer-temperatuur bewaren tot het moment van verzending.
Voor klinisch-chemisch onderzoek wordt meestal een rood buisje gebruikt met een gel onderin om het kwalitatief goed te kunnen versturen.
Voor de exacte bepaling van glucose wordt  bij Bloedwaardentest voor de bloedafname gebruik gemaakt van grijze natriumfluoride buisjes.

Klik hier voor een overzicht van de soorten buisjes die gebruikt worden

De bloedafname duurt in de meeste gevallen niet langer dan vijf minuten. De werkgroep infectiepreventie acht desinfectie van huid voor puncties van patiënten met normale weerstand niet nodig, al is wetenschappelijk bewijs hiervoor zwak.

 

https://youtu.be/S9gnz4LkDCU
Reactie plaatsen