Referentiewaarden van vitamine D

Wat is de ondergrens van de referentiewaarde van vitamine D?

Vraag van Deborah: Kunt u aangeven of het laboratorium waar bloedwaardentest gebruik van maakt de referentiewaarde van vitamine D als ondergrens 75 nmol/l hanteert?

Antwoord: "Er lijkt in Europa voor 25-hydroxyvitamine D consensus te ontstaan over een minimumwaarde van 50 nmol/l en een streefwaarde van 75 nmol/l in het serum".

Sommige huisartsenabs  hanteren  echter nog steeds een waarde vanaf 20 nmol/l  als goed, terwijl destijds deze waarde bij de meeste labs aangepast is naar boven.

https://www.nvkc.nl/algemeen-overzicht-referentiewaarden

Wij hanteren daarom;


lage concentratie  tussen 25 - 75 nmol/l

normale concentratie : > 75 nmol/l

intoxicatie: > 250 nmol/l

Wat nog steeds behoudend is, de meeste orthomoleculaire artsen en therapeuten hanteren een veel hogere streefwaarde.

Een acceptabele waarde van vitamine D in het bloed wordt vastgesteld tussen de 20 en 30 nmol/l (nanomol per liter). De streefwaarde (optimale waarde) voor vitamine D is echter verschillend per leeftijdsgroep:
  • Voor de leeftijdscategorie 0-64 jaar geldt een streefwaarde van 50-75 nmol/l en dit kan bereikt worden met dagelijkse suppletie (inname) van 10 microgram per dag.
  • Voor mensen ouder dan 65 jaar geldt een streefwaarde van 75-100 nmol/l en dit kan bereikt worden met een dagelijkse suppletie van 20 microgram per dag.

Teveel vitamine D komt in de praktijk zelden voor. Volgens de Nationale Academie voor Geneeskunde van de VS is 4000 IU (100 microgram) per dag hierbij een veilige bovengrens.

 

https://www.bloedwaardentest.nl/vitamine-d-tekort-oh-vitamine-d-spiegel.html

Reactie plaatsen