Testen op Pfeiffer - info.Bloedwaardentest.nl

Wanneer kun je testen op Pfeiffer?

Vraag van Hilke: Na hoeveel dagen, na de eerste symptomen, kan er getest worden op Pfeiffer?

Antwoord: In het serum worden tijdens een EBV-infectie antistoffen gevormd tegen:
• het viruscapside-antigeen (= VCA), zowel IgM als IgG;
• het vroege virusantigeen (early antigen = EA);
• het kernantigeen van het virus (Epstein-Barr virus Nuclear Antigen = EBNA).
Met deze serologische parameters in het bloed is het mogelijk onderscheid te maken tussen een primaire infectie en een doorgemaakte infectie met Epstein-Barr virus.

Het verschil tussen een primaire infectie en een doorgemaakte (oude infectie) is immunologisch:

Primair:

• IgM tegen VCA aanwezig; én  IgG tegen VCA hoog of stijgend; én antistoffen tegen EBNA laag of afwezig.

Doorgemaakt:

• VCA-IgM antistoffen afwezig; én  VCA-IgG en EBNA antistoffen aanwezig (deze blijven levenslang aantoonbaar).

Systemische reactivatie van het virus, dat na de primaire infectie altijd latent aanwezig blijft in B-lymfocyten, is mogelijk. Dit wordt met name gezien bij immuno-incompetente personen.

Over het tijdstip voor afname van diagnostiek het volgende:

Ca. 0 tot 2 weken na het ontstaan van klinische verschijnselen is er een stijging van  IgG en IgM in het bloed waarneembaar, het EBNA is dan nog niet aantoonbaar. De window voor het afnemen en inzenden  is dus 4 tot 10 dagen na het ontstaan van de klinische symptomen.

 

https://www.bloedwaardentest.nl/pfeiffer.html
Reactie plaatsen