Wordt de BSE niet gemeten in de check-up complete?

Waarom wordt de BSE niet gemeten in de check-up complete?

Vraag van Desirée: Het enige dat ik eigenlijk miste in de Check up is de BSE waarde, zien jullie daar het belang niet van?

Antwoord: In plaats van BSE meten wij CRP.
Voordat CRP toegepast werd, werd er gebruikgemaakt van de bezinking (erytrocytbezinkingssnelheid ofwel BSE), voor het aantonen van een ontsteking.
Bij het begin van een ziekteproces kan het echter enkele dagen duren voordat er een stijging van de BSE optreedt.
Daarmee verandert de bezinking veel trager dan het CRP, dat in zes tot acht uur na begin van de ontsteking verhoogd is.
Ook daalt de BSE na het uitdoven van een ziekteproces veel trager dan het CRP. Verder is de bezinking ook afhankelijk van onder andere geslacht, leeftijd, zwangerschap, geneesmiddelengebruik, hematocriet en morfologie van de rode bloedcellen.
Door al deze factoren is de bezinking in de acute fase van de ontsteking van minder diagnostische waarde geworden.

http://bloedwaardentest.nl/check-up-compleet/
Reactie plaatsen