Waar moet de bloedafname locatie voldoen?

Waar moet een locatie voor bloedafname aan voldoen?

Steeds meer bedrijven vragen waar de bloedafname locatie aan moet voldoen, zodat wij op locatie van het bedrijf bloed kunnen afnemen bij hun personeel

De richtlijnen zijn als volgt:

De privacy van de client is gewaarborgd, d.w.z. informationele privacy betreffende persoonsgegevens en ruimtelijke privacy bij de bloedafname.

De bloedafname vindt in bijzijn van anderen plaats, tenzij de patiënt hiervoor geen toestemming geeft.

Bloedafname vindt plaats in een rustige, schone en goed verlichte ruimte.
De bloedafname ruimte beschikt over stoelen waaraan eisen zijn gesteld ten aanzien van comfort en veiligheid voor de patiënt en gebruiksvriendelijkheid voor de bloedafname medewerker.
Hieronder valt bijvoorbeeld in hoogte verstelbaarheid van de stoel, de mogelijkheid om de stoel in horizontale positie te zetten bij onwel worden van de patiënt en de aanwezigheid van een armleuning die in hoogte verstelbaar is .

De bloedafname medewerker heeft tevens een stoel tot zijn/haar beschikking. De ruimte beschikt over een wastafel om de handen te wassen en te drogen. Handhygiëne is mogelijk door middel van water en zeep of handalcohol. Er is een armsteun aanwezig om indien noodzakelijk de arm te positioneren.

I.v.m corona zijn de bevoegde en bekwame bloedafname medewerkers extra beschermd met mondkapje en bril. Voor degene die het bloed laat afnemen geldt:
  • Ga niet als je  klachten hebt
  • Kijk weg tijdens de bloedafname en praat niet tegen degene die het bloed afneemt tijdens de afname

Het virus is hoogstwaarschijnlijk niet overdraagbaar via bloed, wel via speekseldruppeltjes.
Reactie plaatsen