Alles over de Epstein-Barr test

Vragen over de Epstein-Barr test.

Vraag van Rick:  Ik zou graag bij Bloedwaardentest een aantal testen willen afnemen. Ik ben met name geïnteresseerd om Epstein-Barr te testen. Ik lees dat jullie deze drie bloedtesten doen:


  • EBV IgG
  • EBV IgM
  • EBNA IgG


Ik vermoed dat ik een reactivatie van dit virus heb, en lees dat er vier testen gedaan moeten worden om hier een helder beeld over te krijgen, inclusief de waarden (getal, niet alleen positief / negatief):  • EBV IgG
  • EBV IgM
  • EBNA IgG
  • EA (Early Antigen)
Is het mogelijk om ook deze Early Antigen test te doen? En wat houdt een BLOT of PCR test voor Epstein-Barr in, die vermeld staan bij informatie?

Antwoord: Dit zijn alle testen die wij uit kunnen voeren:

Epstein Barr-(VCA)-IgGserum €                         30


Epstein Barr-(VCA)-IgMserum €                         30


Epstein Barr nucl. antigeen (EBNA)-IgGserum €                         30


Epstein Barr virus  (blot)serum €                        69


Epstein Barr virus DNA (PCR)EDTA-bloed €                      169

Ziekte van Pfeiffer is een virale hepatitis veroorzaakt door het Epstein-Barr-virus.

Vraag 1 hoe vroeg kunnen jullie EBV in het bloed zien?

De IgM antistoffen zijn ook vroege antistoffen en meestal niet meer aantoonbaar na 10 weken.

De standaard serologische bepalingen bestaan uit IgM en IgG tegen het virus capside antigeen (= VCA), en antistoffen tegen het kernantigeen van EBV (= EBNA). Met deze serologische bepalingen is onderscheid te maken tussen een acute EBV-infectie (IgM en IgG VCA positief, Ig EBNA negatief) en een doorgemaakte infectie (IgM VCA negatief, IgG VCA positief,  Ig EBNA positief). In principe blijven IgG VCA en Ig EBNA levenslang aantoonbaar. Een klein deel van de mensen (5-10%) is niet in staat antistoffen tegen EBNA te maken; deze zal negatief blijven ondanks de eerder doorgemaakte infectie.

Sommige laboratoria bepalen ook antistoffen tegen het ‘early antigen ( EA)’ van EBV. Antistoffen tegen EBV-EA zijn in het algemeen enkele weken na infectie aantoonbaar, en kunnen tot enkele maanden na infectie detecteerbaar blijven. Bloedwaardentest meet alleen  Epstein Barr-(VCA)-IgM voor een vroege detectie.

Als keelpijn, vergrote halsklieren en moeheid langer duren dan 7 tot 10 dagen, dan kun je Pfeiffer hebben. De IgM antisfoffen kunnen dit dan na een week aantonen. Wij zien de toegevoegde waarde van de early antigen test dan ook niet.

Vraag 2:  Wat houdt een BLOT of PCR test voor Epstein-Barr in, die vermeld staan bij informatie?

Een blot te is een duurdere nauwkeurigere test die vaak gebruikt wordt als bevestigingstest.

Een PCR is is een test om aan te tonen of het Epstein Barr Virus daadwerkelijk in je lichaam aanwezig is.

Dus het directe bewijs dat je nog  besmet bent, niet alleen dat er antistoffen tegen ebv aangemaakt zijn.

Directe diagnostiek naar EBV heeft vooral toegevoegde waarde bij verdenking op een reactivatie van een latent aanwezige infectie bij mensen met een immuunstoornis. Reactivatie van EBV is geassocieerd met onder andere het ontstaan van lymfomen. Met behulp van moleculaire technieken (PCR) kan EBV in bloed worden aangetoond.

https://www.bloedwaardentest.nl/pfeiffer.html

https://www.bloedwaardentest.nl/pfeiffer-ebv-pcr-test.html

Michiel
Door

Michiel

op 26 Mar 2024

Kan het voorkomen dat zowel IgM VCA, IgG VCA en Igg EBNA allen positief zijn?

Ellen van Gijsel
Door

Ellen van Gijsel

op 27 Mar 2024

Ja, het is mogelijk dat zowel IgM VCA (viral capsid antigen), IgG VCA en IgG EBNA (Epstein-Barr nuclear antigen) allemaal positief zijn bij een bloedtest voor het Epstein-Barr-virus (EBV), vooral als het om verschillende stadia van de infectie gaat. IgM-antilichamen worden meestal als eerste gedetecteerd tijdens de acute fase van de infectie, dus een positieve IgM VCA kan wijzen op een recente infectie met EBV. IgG-antilichamen tegen VCA kunnen ook worden gedetecteerd tijdens de acute fase, maar ze blijven over het algemeen aanwezig gedurende het hele leven na een EBV-infectie. Dus een positieve IgG VCA kan wijzen op zowel een recente als een oude infectie. IgG-antilichamen tegen EBNA verschijnen meestal enkele weken na het begin van de infectie en blijven gedurende het hele leven aanwezig. Een positieve test voor IgG EBNA geeft aan dat de persoon waarschijnlijk ooit in zijn leven is blootgesteld aan EBV. Kortom, de aanwezigheid van alle drie de antilichaamtypen kan wijzen op verschillende fasen van infectie, ofwel een recente infectie (positieve IgM VCA), een oude infectie (positieve IgG VCA), en eerdere blootstelling (positieve IgG EBNA). Het is belangrijk om deze resultaten te interpreteren in combinatie met andere medische bevindingen om een volledig beeld te krijgen van de infectiegeschiedenis

Marcel
Door

Marcel

op 13 Jul 2024

Hoe kan het zijn, dat ik 6 jaar lang alle drie de IG positief test ? Men zegt IG-M positief is in principe een "false-positive" , maar 6 jaar lang bij jaarlijkse testen, lijkt mij toch zeer vreemd. Tevens EBV PCR test 1x gedaan die gaf Negatief aan ??

Reactie plaatsen