Kun je vrij T3 testen zonder de totaal T3 te weten?

Kun je vrij T3 laten testen zonder de totaal T3 te weten?

Vraag  van Jessica: Ik heb zojuist vrije T3 besteld, maar zegt dit wel iets als je de totaal T3 niet weet?

Antwoord:
FT3 is een moderne manier van meten, omdat deze test meer informatie geeft.
Maar omdat sommige artsen altijd de totaal T3 gewend zijn en de referentiewaarden daarvan kennen, is de meting van totaal T3 nog meer ingeburgerd.
Het grootste deel van het T3-hormoon bindt zich aan eiwitten in het bloed.
Een klein beetje hormoon is direct beschikbaar.
Dit wordt aangegeven met de letter F van free = vrij.
FT3 = vrij T3.Op een aantal huisartsenlaboratoria is de bepaling van totaal T3 (TT3) ook al vervangen door de vrij T3 (FT3).
Voor routinediagnostiek van de schildklier wordt alleen de bepaling van TSH en FT4 gedaan.
De FT3 wordt gemeten als opvolging van onverklaarde combinaties van schildklierwaarden (bv. normaal FT4 en verlaagde TSH).
T3 is het schildklierhormoon dat actief is op weefselniveau en is voor een belangrijk deel afkomstig van lokale omzetting vanuit T4.
Het T3 wordt, net als T4, sterk aan TBG en albumine gebonden en is daarmee aan dezelfde variaties onderhevig als het totale T4.
Net als bij T4 geldt dat alleen de vrije fractie actief is en dus een betere afspiegeling geeft van de actuele schildklierstatus dan de totale T4 of totale T3.

https://bloedwaardentest.nl/ft-vrij-triiodothyronine-schildklier/

Reactie plaatsen