Waarom corona zich kan verspreiden, ook met regels!
15 december 2020 
in Blogs
6 min. leestijd

Waarom corona zich kan verspreiden, ook als wij ons aan de regels houden!

1,5 meter afstand houden werkt alleen als de lucht vochtig genoeg is.


Waarom zijn er na de zomer meer corona-besmettingen? De regering doet ons geloven dat dat alleen komt omdat we ons niet voldoende aan de maatregelen houden, maar Edsard Ravelli deed onderzoek naar een belangrijkere factor; luchtvochtigheid en UV licht. 1,5 meter werkt alleen als de lucht vochtig genoeg is. Luchtvochtigheid zorgt er voor dat virusdeeltjes binnen 1,5 meter naar beneden vallen en niet gaan zweven en alsnog besmetting veroorzaken in binnenruimten.


1. Wat houdt het onderzoek van Ravelli in?
2. Hoe werkt de besmetting door een coronavirus?
3. Wat kunnen we nog meer doen om het aantal coronabesmettingen terug te dringen?

1) Wat houdt het onderzoek van Ravelli in?

Edsard Ravelli heeft, naar eigen zeggen, een oorzakelijk verband aangetoond tussen luchtvochtigheid en het aantal besmettingen met het coronavirus (zo zouden er meer besmettingen zijn bij een lage luchtvochtigheid). Hij schreef over zijn bevindingen o.a. Mark Rutte, Hugo de Jonge en Z.K.H. Willem Alexander aan. Professor Jeffrey Shaman schreef in 2009 al een paper over de zich door de lucht verspreidende virussen en zijn conclusie was, dat hoe lager de luchtvochtigheid is, hoe groter de kans op infecties aan de luchtwegen, oftewel respiratoire infecties.

Ravelli heeft deze conclusie nagebootst met Nederlandse cijfers
Hij heeft de data verzameld van:

1. Het RIVM met het aantal positief getesten, het aantal ziekenhuisopnames en sterftecijfers per gemeente;
2. Het KNMI voor gegevens van 37 meetstations verspreid over Nederland over de afgelopen 20 jaar en toegang tot de actuele weersgegevens van die stations. Hierbij bleek luchtvochtigheid, windrichting en zonnestraling (UV-licht) van groot belang bij het voorspellen van de verspreiding van griepvirussen. (bijv. influenza en SARS)
3. Het CBS voor gegevens met betrekking tot het verplaatsingsgedrag van de populatie
4. NIVEL, een publieke kennis organisatie die onder supervisie staat van het RIVM, voor data over influenza per gemeente per week over de afgelopen vijf jaar.

Hij liet twee universiteiten deze data analyseren om te zien of er een causaal verband en een oorzakelijk verband tussen de data te geven was, zonder dat zij wisten om wat voor een data het ging.

Uit alle analyses bleek dat er een oorzakelijk verband kon worden aangetoond tussen luchtvochtigheid en virusinfecties die zich door druppels in de lucht verspreiden.

Door hier een model van te maken is het hem gelukt het aantal coronabesmettingen (gebaseerd op ziekenhuisopnames en sterfte) met een nauwkeurigheid van 95% te voorspellen, aldus Ravelli.

2 Hoe werkt de besmetting door een coronavirus?

Allereerst: wat is het verschil tussen een virus en een bacterie?
Een bacterie is een levend organisme en groeit door zichzelf te delen. Een virus is geen levend organisme en bestaat uit RNA of DNA. Een virus werkt eigenlijk net als een computervirus: het komt je lichaam binnen zoals een virus je operating system van je computer binnendringt. Daar geeft het opdrachten om dingen te veranderen. Als een virus via je neus/keel in je slijmvlies terecht komt, dan kun je dit vergelijken met een virus dat door de firewall gaat. Soms kan de firewall het virus tegenhouden zoals een snotterige neus of keel lukt het ook soms om een virus tegen te houden. Hoe dieper het virus in je slijmvliezen dringt, en vervolgens in je kwetsbare longen komt, des te meer schade het aan kan richten, omdat de firewall hier niet meer zo sterk is.
Zodra het virus door het slijmvlies heen is, kan het zich als een usb stick, met zijn spikes, aan de cellen hechten. Je kunt deze spike, van eiwit zien als een soort tuinslangetje dat zich aan de cellen hecht. Vanaf dat moment kan het virus de cellen een opdracht gaan geven. Bijvoorbeeld om te gaan delen. Vanaf de besmetting van de cellen met het virus gaan die cellen weer andere cellen opdrachten geven. Dit noem je repliceren. En zo verspreidt het virus zich in je lichaam en raken en raken steeds meer cellen besmet.

Wat is het verschil tussen influenza en corona.
Zowel influenza (dat griep veroorzaakt) als SARS-CoV-2 (dat COVID-19 veroorzaakt) zijn envelopvirussen. Dat wil zeggen dat ze een soort ruimtepak aan hebben en daarbinnen zit het RNA en het DNA. In coronavirus zit RNA en in een griepvirus zit DNA.
Een griepvirus heeft een incubatietijd van 1 tot 3 dagen. Binnen drie dagen krijg je symptomen.
Het coronavirus heeft een incubatietijd van 5 tot 6 dagen, dat komt omdat het een nieuw virus is en ons lichaam herkent het nog niet. Hierdoor duurt het langer voordat het lichaam een reactie vertoond. Daarom blijven mensen langer rondlopen als bij een griepvirus, zonder dat ze er weet van hebben; echter 2 tot 3 dagen voordat je symptomen hebt ben je al besmettelijk.
De meeste zijn 2 tot 3 weken ziek, waarna het alsnog fout kan gaan en je in het ziekenhuis terecht komt. In het ergste geval komen mensen te overlijden en dit is gemiddeld 5 weken na de eerste ziekteverschijnselen.

Er zijn dus 3 transmissie-routes:

  1. Direct contact: daarom mag je elkaar geen hand geven;
  2. Via grote druppels: daarom moeten we 1,5 meter afstand houden;
  3. Via kleine druppels (aerosolen): daarom moeten we de lucht bevochtigen en ventileren.

    Luchtvochtigheid is nodig om 1,5 meter veilig te laten zijn.

Lucht kan slechts een beperkte hoeveelheid vocht bevatten, waarbij de hoeveelheid vocht afhangt van de temperatuur.
We zien meestal pas dat vocht (waterdamp) bevat als het afkoelt en de ramen beslaan. Koudere lucht kan minder waterdamp bevatten dan warmere lucht.
Onze longen, keel en neus zijn vochtig, en de virusdruppels die zich daar bevinden indien men besmet is bevatten relatief veel water. Hierdoor is deze relatief groot en zwaar en valt daarom binnen 1,5 meter op de grond. Daarom moeten we de 1,5 meter afstand houden om besmetting te voorkomen.
Op het moment dat de lucht heel droog is, kan een grote virusdruppel, waar wel 100.000 waterdruppeltjes in kunnen zitten, kapot knappen. Dan wordt hij heel licht en gaat het zweven.
Wanneer het vocht buiten net zo vochtig is als je adem, dan kan het water nergens heen en dan valt de grote druppel op de grond. Wanneer het droog is dan springt de waterdruppel kapot en komt het in de lucht, waar het zich kan verspreiden. Ventileren is dan zelfs niet altijd meer voldoende. Het is dus belangrijker om de luchtvochtigheid hoog te houden zodat er geen of minder besmette kleine virusdeeltjes in de lucht komen.

3 Wat kunnen we nog meer doen om het aantal corona-besmettingen terug te dringen?

Omdat vanaf oktober het zonlicht onvoldoende is en de luchtvochtigheid te laag is om de virusverspreiding positief te beïnvloeden is het belangrijk om in huizen, scholen, openbare gebouwen, zorginstellingen (en straks ook in de horeca als die weer open mag), luchtbevochtigers, liefst met UV lampen te plaatsen.
Ook staat de verwarming steeds meer aan waarvan de lucht droog wordt en is het noodzakelijk dat je nog meer moet bevochtigen. Hoe kleiner je ruimte, hoe minder je hoeft te bevochtigen. Hoe groter de ruimte, hoe groter de luchtbevochtiger moet zijn.
Het openen van een raam helpt vaak niet genoeg om de luchtvochtigheid in huis te verhogen: de buitenlucht kan in de winter juist kouder en daarmee droger zijn dan binnen.zijn en daarmee droger dan de lucht binnen. Om te vochtigheid in huis te verhogen worden vaak hulpmiddelen gebruikt. Bijvoorbeeld een bakje met water of natte theedoek bij de verwarming. Echter helpen deze middelen niet voldoende om de optimale luchtvochtigheid van ongeveer 50% te bereiken.
Een veilige marge voor relatieve luchtvochtigheid is afhankelijk van de (kamer)temperatuur.
Bij 21 graden moet de relatieve luchtvochtigheid bijvoorbeeld 50%  zijn,
Bij 18 graden moet de luchtvochtigheid 65% zijn.

Hoe vochtiger de lucht is, hoe vochtiger je slijmvlies: hierdoor werkt je firewall ook beter om het virus tegen te houden.
Luchtbevochtiging helpt niet alleen voor het SARS-Cov-2 virus dat COVID-19 veroorzaakt, maar ook voor de gewone griep.

 

De Covid-19 testen van Bloedwaardentest vind je via deze link 

Besmettingen meten  bij je bedrijf op locatie: klik hier 

 

referenties:
https://aaqr.org/articles/aaqr-20-06-covid-0302
Effect op Coronavirus van microdruppels en luchtvochtigheid uitgelegd door Edsard Ravelli bij Potkaars (podcast)
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021071.pdf:
“Effecten van een lage RV op de neus en keel
Bij 10% RV neemt de cellulaire activiteit van de neusslijmvliezen af en ze worden droog (Sunwoo et
al., 2006). Dit verhoogt de kans op het oplopen van een respiratoire infectie. Hier speelt ook mee
dat de overlevingsduur van bepaalde virussen, waaronder het influenzavirus, toeneemt bij een RV
onder 40% (Schaffer et al., 1976). Uit de subjectieve waarnemingen blijkt dat droogte van neus en
keel bij een RV van 30% en lager pas na 90 minuten waargenomen wordt”.
Over de schrijver
Ellen is de oprichter van Bloedwaardentest. Zij deed haar ervaring met gezondheidsonderzoeken voor bedrijven, scholen en overheidsinstellingen op bij HumanCapitalCare arbo- en gezondheidsdienst. In 2009 werd zij directeur van Diagnostiek Nederland, een samenwerkingsverband tussen alle grote huisartsenlaboratoria van Nederland. Bij het laboratorium U- Diagnostics in Utrecht was zij verantwoordelijk voor het bloedonderzoek bij huisartsen. Totdat zij in 2013 Bloedwaardentest oprichtte voor particulieren.
Reactie plaatsen