Lifestylecoach in Basispakket
24 juli 2018 
in Blogs
3 min. leestijd

Lifestylecoach in Basispakket

Lifestylecoach in basispakket zorgverzekering.

Vanaf volgend jaar (2019)  is er meer ruimte voor preventieve gezondheidszorg in het basispakket van de zorgverzekering. Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht verwijzen naar een leefstijl interventie (GLI). Aanbieders van een GLI-programma kunnen de kosten daarvan declareren bij de zorgverzekeraar. Minister Bruins voor Medische Zorg en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwachten dat meer aandacht voor preventie zal leiden tot minder beroep op andere vormen van zorg.

Vergoeding van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) komt per 1 januari 2019 definitief in het basispakket, zo hebben Minister Bruins van Medische Zorg en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 1 juni 2018 bekendgemaakt.

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)
GLI is gericht op het tegengaan van overgewicht door onder begeleiding minder te eten, meer te bewegen en met psychologische ondersteuning te werken aan gedragsverandering. De GLI programma dat wordt opgenomen in de basisverzekering, bestaat uit acht groepsbijeenkomsten, een paar individuele leefstijlcoachgesprekken en een aantal terugkomsessies. In totaal krijgt een deelnemer twee jaar begeleiding.

Minder eten, meer bewegen
GLI is gericht op het tegengaan van overgewicht door onder begeleiding;

  • minder te eten,
  • meer te bewegen
  • en met psychologische ondersteuning

te werken aan gedragsverandering.

Minister Bruins: “Het vergoeden van de gecombineerde leefstijlinterventie is een belangrijke stap. De gezondheid van mensen die er gebruik van maken zal erop vooruit gaan. Daardoor verwachten we bovendien dat de kosten voor andere, duurdere vormen van zorg lager zullen uitvallen. Dat is mooi: winst voor de patiënt en winst voor de premiebetaler.”

Staatssecretaris Blokhuis: “Het kabinet zet in op langer leven in goede gezondheid voor alle Nederlanders. Deze maatregel draagt daar heel concreet aan bij. Iedereen die het nodig heeft kan straks gewoon via de huisarts goede begeleiding krijgen om gezonder te leven. We gaan er vanuit dat deze mensen vervolgens ook weer beter mee kunnen doen in de samenleving. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten.”

Diabetes extreem dure ziekte

Bijna 40 procent van deelnemers aan het diabetesprogramma Keer Diabetes2 Om, kan na een jaar nog steeds zonder medicatie. Een aanzienlijk deel van vergevorderde patiënten kan zelfs van insuline af. Dat resultaat heeft geen enkel modern medicijn ooit kunnen laten zien.

Diabetes type 2 is een extreem dure ziekte. Niet alleen als gevolg van de medicatie- en consultkosten, maar vooral omdat de ziekte een hoge zogenoemde co-morbiditeit kent: Dezepatiënten lijden aanzienlijk vaker ook aan depressie, hart- en vaatziekten, vormen van kanker, amputaties, nierziektes en alzheimer/dementie. Dementie wordt in literatuur ook wel “diabetes type 3” genoemd.

Leefstijlgeneeskunde heeft volgens de artsen en wetenschappers naast een preventief ook een curatief effect. Er wordt volgens hen veel te weinig medisch onderzoek gedaan naar leefstijlgeneeskunde.

Leefstijl in relatie tot aandoeningen

Er zijn voldoende serieuze studies dat leefstijl in belangrijke mate kan bijdragen aan klachtenreductie of zelfs terugdringen van de ziekten bij een breed spectrum van aandoeningen zoals darmziekten, hart-en vaatziekten of astma.

Runningtherapie kan helpen bij angststoornissen, specifieke diëten kunnen helpen bij de ziekte van Crohn en buikvetreductie kan leiden tot aanzienlijke verbetering van astma.

Hetzelfde geldt voor de relatie tussen fastfood en depressie, de relatie tussen zingeving, beweging en dementie, voor de relatie tussen chronische ontstekingen (reuma, eczeem, psoriasis) en meditatie en voor het potentieel van probiotica bij de ziekte van Parkinson en enkele psychiatrische stoornissen.

Veel artsen en wetenschappers staan te trappelen om dit therapeutische potentieel wetenschappelijk verder te verkennen, te bestendigen en te bevestigen, maar krijgen de financiering hiervoor niet rond vanuit de markt.

Leefstijlgeneeskunde in basispakket

Nu heeft het kabinet in het Regeerakkoord opgenomen dat ze willen bevorderen dat bepaalde bewezen leefstijlinterventie een plek krijgen in medische opleidingen en richtlijnen. Daar waar kennis over die effectiviteit nog ontbreekt, is aanvullend onderzoek nodig.

De belangenbehartigers zien een groot potentieel aan medische en financiële winst. Als we in Nederland een fundamentele omslag willen maken in de zorg(kosten), dan verdient leefstijlgeneeskunde – naast conventionele (farmaco)therapie – volgens hen een volwassen plaats in het basispakket, in onderzoekprogramma’s en wellicht een volwaardig medisch specialisme: de leefstijlspecialist.

De markt pakt dit potentieel nog nauwelijks op. In het belang van patiënt, premiebetaler en schatkist is realisatiekracht van de bewindslieden VWS en wellicht het parlement daarom wenselijk. Over het realiseren hiervan zijn de artsen en wetenschappers voorzichtig optimistisch. (Bron: Zorgvisie)

Ben jij ook lifestylecoach en geïnteresseerd in het inzetten van betrouwbare diagnostische testen tijdens de begeleiding van je cliënten?

Klik  dan hier voor meer informatie.

https://www.bloedwaardentest.nl/bloedonderzoek/check-up/

Over de schrijver
Ellen is de oprichter van Bloedwaardentest. Zij deed haar ervaring met gezondheidsonderzoeken voor bedrijven, scholen en overheidsinstellingen op bij HumanCapitalCare arbo- en gezondheidsdienst. In 2009 werd zij directeur van Diagnostiek Nederland, een samenwerkingsverband tussen alle grote huisartsenlaboratoria van Nederland. Bij het laboratorium U- Diagnostics in Utrecht was zij verantwoordelijk voor het bloedonderzoek bij huisartsen. Totdat zij in 2013 Bloedwaardentest oprichtte voor particulieren.
Antoon van Aarle
Door

Antoon van Aarle

op 10 Apr 2019

Ik heb van mijn huisarts een verwijsbrief gekregen voor deze vorm van zorg! Mijn huisarts was goed op de hoogte van deze nieuwe mogelijkheden. Ik nam contact op met mijn zorgverzekeraar, VGZ, want dat moest van de huisarts; daar kreeg ik letterlijk te horen: "de overheid loopt te hard van stapel, wij hebben deze zorg nog niet ingekocht en vergoeden dus niet"!

bloedwaardentest
Door

bloedwaardentest

op 10 Apr 2019

Wat ontzettend vervelend, ik ben benieuwd of meer mensen hier tegenaan lopen?

Reactie plaatsen