Hoe wordt er op het coronavirus getest? Kun je er imuum voor zijn?
arrow_drop_up arrow_drop_down
23 maart 2020 
in Blogs

Hoe kun je op het coronavirus testen?

Voor het testen op coronavirus zijn globaal drie mogelijkheden beschikbaar:

 • De corona PCR-test.
  • Hiermee wordt door een arts met een wattenstaafje keelslijm afgenomen en naar het laboratorium gestuurd om te onderzoeken of het virus hierin aanwezig is.
 • De corona antistoffen test uit bloed (serum).
  • Hiermee wordt in je bloed, dat je intraveneus laat afnemen door een professional, op het lab onderzocht of je antistoffen in je lichaam hebt gevormd tegen het virus.
 • De corona sneltest met vingerprik.
  • Hiermee wordt door druppels bloed in een test die je zelf moet uitvoeren, gekeken of er antistoffen gevormd zijn.

Er zijn vele coronavirussen maar deze ziekte wordt officieel SARS-CoV-2  of COVID-19 genoemd. Gemakshalve noemen we het in deze blog coronavirus.

1. Hoe werkt de coronatest die het RIVM gebruikt?

Een PCR test toont aan of het virus daadwerkelijk aangetroffen in het lichaam. Een PCR test kan dus al informatie geven over een besmetting, nog voordat je lichaam op het virus reageert door het aanmaken van antistoffen.

In het PCR apparaat worden kopietjes gemaakt van een specifiek stukje genetisch materiaal. Voor het kopiëren is een speciaal eiwit nodig dat samen met het keelslijmmonster in het PCR-apparaat wordt gestopt. Als het virus aanwezig is in de cellen van het keelslijm, komt er een kettingreactie op gang. Als er genoeg kopietjes  worden gemaakt, dan kan het virus worden gedetecteerd. De onderzoeker ziet ook of iemand niet besmet is met het virus; dan zijn er geen kopietjes gemaakt.

Helaas zijn er, voor de dure PCR test, die twee keer afgenomen moet worden voor een betrouwbaar resultaat, niet genoeg testkits, afname materiaal, extractiemiddelen en reagentia beschikbaar. Nederland was te laat met inkopen. Toen de test op 17 januari uit kwam werd het meeste meteen ingekocht door andere landen.

De prioriteit van het testen ligt bij de ziekenhuizen, omdat de impact van het virus hier veel groter is. Het RIVM geeft aan hier voldoende materialen en mankracht voor te hebben. Maar om dit te kunnen bewerkstelligen, kan niet iedereen die bij de huisarts aanklopt met klachten worden getest.

In Nederland worden ongeveer 1000 testen per dag uitgevoerd. Dat wil zeggen dat er 500 mensen per dag kunnen worden getest. De testcapaciteit van Nederland is, in vol bedrijf, ongeveer 9.000 testen per dag in 34 laboratoria. Maar dat is als er geen tekorten zijn.

Hoewel de PCR-RNA techniek zeer betrouwbaar is, kan het een enkele keer voorkomen dat de uitslag negatief is, dus dat het  virus niet is aangetoond, terwijl je het coronavirus toch hebt of hebt gehad. Meestal kom dit omdat het keel- of neusmonster niet goed afgenomen is. Bijvoorbeeld als je te vroeg of te laat bent met het afnemen. Een keel blijft niet tot in lengte der dagen het virus afgeven.

Het kan zijn dat het virus na 1 a twee weken na de eerste ziekte verschijnselen niet meer aantoonbaar is in de keel. Dan moeten er longfoto’s gemaakt worden, waarop het virus voor de specialisten typisch en herkenbaar is. Het is technisch ook mogelijk om het virus dan in ontlasting aan te tonen, maar hier zijn de machines van de laboratoria nog niet op uitgerust.

Bloedwaardentest doet deze test niet. Ga naar actuele informatie naar het Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, een onderdeel van RIVM

2. Hoe werkt de Coronatest die door de bloedbank wordt gebruikt?

De test die bloedbank Sanquin gaat doen, uit het bloed dat ze al verzameld hadden van 10.000 donoren, is een test die kijkt of er zich anti-stoffen in het bloed hebben gevormd.

Als er een virus in je lichaam komt, gaat dat in de aanval, deze stoffen kunnen we meten.

Eerst ontstaan de IgM antistoffen, dan kun je weten of er sprake is van een recente besmetting. Daarna ontstaan de IgG antistoffen, die wijzen erop dat de ziekte langer geleden is doorgemaakt.

Antistoffen worden door het laboratorium gemeten met een ELISA-test.

ELISA is  laboratoriumtest voor het meten van bloedmonsters. De naam is een afkorting van Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay. Een andere term voor ELISA is Enzyme Immuno Assay (EIA). Er wordt hierbij gekeken naar een binding tussen antigeen en antistof. Door het aantonen daarvan in het bloed, serum of andere lichaamsvloeistof is het mogelijk bij te dragen aan de diagnose van een infectieziekte (of een auto-immuunziekte).

Er zijn verschillende soorten antistoffen;

 • COVID-19 IgG antistoffen
 • COVID-19 IgM antistoffen deze worden niet aanbevolen omdat hier veel kruisreactie met andere vergelijkbare virussen optreden.
 • COVID-19 Viral Antigen IgA antistoffen

Hier zie je hoe de antistoffen zich ontwikkelde voor het SARS virus. Hoe dit precies verloopt voor het Covid-19 virus is nog niet duidelijk.

bron https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15242938

IgM antistof vertoont kruisreacties met andere virussen

Uit ervaring met andere coronavirussen weten we dat IgM-antistoffen vooral gericht zijn tegen het N-eiwit van het virus. Omdat het N-eiwit echter veel op andere menselijke coronavirussen lijkt (90% overeenkomst) vertoont de IgM antistof mogelijk een kruisreactie. Ons immuunsysteem kan deze stoffen dan  niet van elkaar onderscheiden en reageert op dezelfde manier. Het lijkt dan alsof je antistoffen tegen het nieuwe COVID-19 Corona hebt, maar in werkelijkheid is dit tegen een ander coronavirus dat je eerder hebt opgelopen.

Daarom hebben sommige ELISA leveranciers er voor gekozen om  IgA antistoffen  tegen het S1 eiwit voor SARS-CoV-2 te meten.

Als je positief getest bent, kun je dan geen corona meer krijgen?

Als de uitslag van deze test positief is, heb je antistoffen tegen corona aangemaakt.

Let op! als je positief getest bent, dus als de antistoffen aangetoond worden waaruit blijkt dat je corona hebt gehad, is het nog helemaal niet zeker dat je de ziekte niet meer kunt krijgen. Hiervoor wordt op dit moment onderzoek uitgevoerd.

Het lijkt erop dat resus-aapjes, die antistoffen in hun bloed hebben, niet opnieuw ziek kunnen worden, maar hoe dit bij de mens loopt en of we daadwerkelijk groepsimmuniteit kunnen opbouwen, daarvoor moet nog veel onderzoek gedaan worden.

HOUD JE DUS AAN DE RICHTLIJNEN VAN DE RIJKSOVERHEID.

Verder onderzoek moet worden uitgevoerd om te zien of de positiviteit van het SARS-CoV-nucleocapside-eiwit-antilichaam een voorspellende betekenis heeft op het niet meer opnieuw krijgen van de ziekten of het naar verloop van tijd niet meer besmettelijk zijn.

Gelukkig kenmerkt het nieuwe coronavirus zich door de snelle aanmaak van antistoffen. Bij veel infectieziekten duurt het langer, maar bij COVID-19 lijkt het er op dat na de tiende dag na vertoon kenmerken van de besmetting iedereen antistoffen heeft aangemaakt. Ik zelf heb de theorie dat het mogelijk zou zijn dat bij sommige mensen die ernstig ziek worden het virus zich direct in de longen heeft kunnen vestigen, waardoor het lichaam niet genoeg tijd heeft gehad om antistoffen aan te maken.

Zie hier welke testen Bloedwaardentest hiervoor aanbiedt: Hoeveel corona antistoffen,  heb ik covid-19 gehad?

3. Hoe werkt een corona sneltest?

Een sneltest werkt eigenlijk net zoals de zwangerschapstest, die je zelf bij de drogist kunt kopen, maar dan met enkele druppels bloed die je met een vingerprik afneemt in plaats van urine.

 • Als er geen streepje op de controle lijn komt is de test mislukt.
 • Als er alleen het controle streepje te zien is en verder niets is de test negatief, dat wil zeggen dat je geen antistoffen tegen Corona hebt aangemaakt.
 • Als of het igM of het igG streepje te zien is, of allebei, dan ben je positief en heb je Corona, of heb je het gehad.

Wat is een vals positieve test?

Als de uitslag aangeeft dat je antistoffen hebt tegen corona, maar in werkelijkheid heb je nog geen antistoffen tegen corona.

Wat is een vals negatieve test?

Als er uit de test komt dat je niet besmet bent met corona, maar  het in werkelijkheid wel hebt of hebt gehad.

Je bent ziek thuis en je wilt weten of je corona hebt?

Coronatesten die een actuele besmetting aangeven zijn momenteel alleen voor de zwaar zieke patiënten, van wie hulpverleners moeten weten of ze het coronavirus hebben voor hun behandeling. Gewone burgers met mildere klachten komen daarom niet in aanmerking. Het is niet het moment om uit nieuwsgierigheid een test te doen. Het systeem is al zwaar belast. De kans dat je corona hebt is overigens klein, omdat het ook griep- en verkoudheidsseizoen is.

Kan ik een sneltest bestellen om te zien of ik Corona heb gehad en anti-stoffen heb aangemaakt?

Nee, deze testen zijn nog niet vrijgegeven omdat er nog te veel vals positieve uitslagen zijn. Een vals positieve uitslag wil zeggen dat de test aangeeft dat je antistoffen hebt, maar die blijken dan voor een ander virus te zijn en niet voor COVID-19.

Deze testen worden niet door Bloedwaardentest geleverd, omdat deze op dit moment niet betrouwbaar genoeg zijn.

Mag ik de test anoniem doen?

Nee, op Covid-19 PCR test die het virus vaststelt is een meldingsplicht van toepassing.

https://www.bloedwaardentest.nl/service/meldingsplichtige-infectieziekten/

 

 

 

Over de schrijver
Ellen is de oprichter van Bloedwaardentest. Zij deed haar ervaring met gezondheidsonderzoeken voor bedrijven, scholen en overheidsinstellingen op bij HumanCapitalCare arbo- en gezondheidsdienst. In 2009 werd zij directeur van Diagnostiek Nederland, een samenwerkingsverband tussen alle grote huisartsenlaboratoria van Nederland. Bij het laboratorium U- Diagnostics in Utrecht was zij verantwoordelijk voor het bloedonderzoek bij huisartsen. Totdat zij in 2013 Bloedwaardentest oprichtte voor particulieren.
Reactie plaatsen