Glyfosaat Roundup bestrijdingsmiddel: testen in urine
27 oktober 2023 
in Blogs
1 min. leestijd

Glyfosaat Roundup bestrijdingsmiddel: testen in urine

Het gebruik van glyfosaat, ook wel bekend als het landbouwgif Roundup, is wereldwijd wijdverspreid. Dit bestrijdingsmiddel, herkenbaar aan de gele kleur van met glyfosaat bespoten akkers, is in het middelpunt van een controverse over mogelijke gezondheidsrisico's komen te staan. Terwijl de Amerikaanse en Europese gezondheidsautoriteiten volhouden dat glyfosaat niet kankerverwekkend is, hebben organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hun bezorgdheid geuit. 

Er zijn aanwijzingen dat glyfosaat in verband wordt gebracht met een verhoogd risico op kanker en de ziekte van Parkinson. Het bewijs stapelt zich de laatste jaren op.

Recentelijk heeft een onderzoeksteam van de University of California in San Diego aangetoond dat blootstelling aan glyfosaat en een ander veelgebruikt onkruidbestrijdingsmiddel, 2,4-D (2,4-dichlorofenoxyazijnzuur), mogelijk schadelijk is voor de hersenen van jongeren. Dit baanbrekende onderzoek benadrukt het belang van het testen van urine om de mogelijke impact van deze chemicaliën op de gezondheid beter te begrijpen.

Testen van Urine om de Gezondheid te Begrijpen

In de studie analyseerde het Amerikaanse onderzoeksteam urinemonsters uit 2016 van 519 jongeren tussen de leeftijd van 11 en 17 jaar, die in de Ecuadoraanse plattelandstreek Pedro Moncayo woonden. De onderzoekers concentreerden zich op de concentraties van glyfosaat, 2,4-D en de insectenverdelger DEET in deze urinemonsters. Daarnaast beoordeelden ze vijf verschillende hersenfuncties: aandacht en controle, geheugen en leren, taal, visueel-ruimtelijke informatieverwerking, en sociale perceptie (het vermogen om sociale rollen, regels, relaties en karaktereigenschappen van anderen in te schatten).

De bevindingen van dit onderzoek benadrukken het belang van urineonderzoek om de effecten van blootstelling aan schadelijke stoffen in het milieu, zoals landbouwgif, op de gezondheid van jongeren te ontrafelen. Het draagt bij aan de groeiende kennis over de mogelijke risico's van pesticiden en biedt waardevolle inzichten voor het ontwikkelen van beleid om de gezondheid van de bevolking te beschermen.

In een tijd waarin landbouwgif wijdverspreid wordt gebruikt, is het cruciaal om de effecten van dergelijke chemicaliën op de hersenen en de algehele gezondheid te begrijpen. Onderzoekers benadrukken de noodzaak van verdere studies om een dieper inzicht te krijgen in de impact van deze chemicaliën en hun langetermijneffecten op de menselijke gezondheid. Het testen van urine speelt hierbij een essentiële rol in het vergaren van kennis en het waarborgen van de gezondheid van onze jongere generaties. Het is een cruciale stap in het beschermen van hun toekomstige welzijn.

bron

Over de schrijver
Ellen is de oprichter van Bloedwaardentest. Zij deed haar ervaring met gezondheidsonderzoeken voor bedrijven, scholen en overheidsinstellingen op bij HumanCapitalCare arbo- en gezondheidsdienst. In 2009 werd zij directeur van Diagnostiek Nederland, een samenwerkingsverband tussen alle grote huisartsenlaboratoria van Nederland. Bij het laboratorium U- Diagnostics in Utrecht was zij verantwoordelijk voor het bloedonderzoek bij huisartsen. Totdat zij in 2013 Bloedwaardentest oprichtte voor particulieren.
Reactie plaatsen